NHỮNG HÌNH ẢNH ĐÁNG NHỚ CỦA KHÓA HỌC TRAIN THE TRAINER 2019
NHỮNG BỨC ẢNH ĐÁNG NHỚ CỦA CHƯƠNG TRÌNH MỘT NGÀY ĐỘT PHÁ KINH DOANH BẰNG NLP THÁNG 9/2018
CHƯƠNG TRÌNH MỘT NGÀY ĐỘT PHÁ KINH DOANH BẰNG NLP THÁNG 9/2018
LỚP KIẾN TẠO CUỘC ĐỜI MỚI  THÁNG 8/2018 CỦA VIỆN ĐÀO TẠO NLP
VIỆN ĐÀO TẠO NLP phát trực tiếp trên VTV6 lan tỏa NLP
CHUYÊN GIA MARKETING TRẦN TOẢN ĐỘT PHÁ SAU KHÓA HỌC NLP