THAM VẤN TRỊ LIỆU

THAM VẤN TRỊ LIỆU

Tham vấn trị liệu ứng dụng NLP và các phương pháp liên quan như Trị liệu dòng thời gian, thôi miên trị liệu để giúp cho khách hàng giải toả những cảm xúc tiêu cực, giúp khách hàng được giải thoát ra khỏi những trải nghiệm tiêu cực trong quá khứ bằng cách học những bài học tích cực.

 

Tham vấn trị liệu ứng dụng NLP và các phương pháp liên quan như Trị liệu dòng thời gian, thôi miên trị liệu để giúp cho khách hàng giải toả những cảm xúc tiêu cực, giúp khách hàng được giải thoát ra khỏi những trải nghiệm tiêu cực trong quá khứ bằng cách học những bài học tích cực.

Tham vấn trị liệu là một quá trình làm việc 1:1 giữa nhà tham vấn huấn luyện và khách hàng để giúp họ chuyển hoá và thay đổi theo hướng tích cực hơn. Tham vấn trị liệu tập trung vào việc lắng nghe, giúp khách hàng đối diện với những trải nghiệm đau đớn trong quá khứ, từ đó đặt những câu hỏi sức mạnh giúp họ có một quan điểm nhìn tích cực hơn về những sự kiện trong quá khứ và giải toả cảm xúc.

Trong tham vấn trị liệu, người Coach tập trung vào giúp khách hàng khám phá ra những quy trình mà bằng nó khách hàng đã ngăn cản việc đạt được mục tiêu của mình và từ đó  học cách tư duy mới, cách nhìn nhận sự việc theo những hướng khác nhau. Sự bổ sung của kỹ thuật NLP giúp khách hàng kiểm soát tốt hơn những nguồn lực bên trong và từ đó kiến tạo nên tương lai thuyết phục và khả đạt với sự tập trung vào kết quả.

Người coach kết nối tinh thần với khách hàng và sau đó thông qua thảo luận, nhận định các thách thức, sau đó cung cấp dịch vụ coaching để khách hàng vượt qua thách thức để tạo nên những chiến thắng, trong quy trình, khách hàng là người chịu trách nhiệm trong việc đạt được kết quả. Chúng ta nhận ra rằng khách hàng luôn luôn có sự kiểm soát lên kết quả của họ.

 

 

 

Thông tin khác