Nhà đào tạo NLP

NGUYỄN MINH TRANG

NLP TRAINER - MASTER COACH
Cử nhân Kinh tế đối ngoại ĐH Ngoại Thương và Quản trị kinh doanh của trường Colorado State, Hoa Kỳ
NLP Coach cấp Master của Hiệp hội ABNLP, Hoa Kỳ
NLP Trainer của Hiệp hội ABNLP, Hoa Kỳ
Nhà thôi miên trị liệu cấp Master của Hiệp hội thôi miên Hoa Kỳ
Đồng sáng lập Viện đào tạo NLP
Tham gia các chương trình đào tạo của các diễn giả Quốc tế như: Mr VAS, Sebastien, Tony Robins, T.Harv Eker...
Dịch giả chính thức của chuyên gia đào tạo NLP Quốc tế Sebastien Leblond
Giám đốc Công ty TNHH Vin de Nguyen - Chuyên phân phối đồ uống nhập ngoại
2 năm kinh nghiệm huấn luyện và đào tạo NLP

JOE TAN TT

NLP TRAINER - MASTER COACH
Sáng lập / Giám đốc phát triển của Vantisco Academy Singapore
Cố vấn của Vantisco Malaysia SGN BHD
PRULIA AGM 2017 Invited Platform Speaker
Giám đốc đào tạo Prudential Eastspring, Malaysia (2009 - 2016)
Cử nhân quản trị kinh doanh Đại học Oklahoma City, USA
Chuyên gia lên kế hoạch tài chính
Chuyên gia quản lý tài chính
Master Coach và Trainer NLP Quốc tế được cấp chứng chỉ của Hiệp hội ABNLP (Ủy ban NLP Hoa Kỳ)
25 năm kinh nghiệm ở các vị trí quan trọng về đào tạo, bán hàng tại các Tập đoàn Bảo Hiểm, Phó giám đốc khối ngân hàng bán lẻ
Đào tạo tại OSO Securities Indonesia, Prudential Assurance, iFast Investment Services, Maybank Malaysia, etc.

ROBERT IYER

NLP TRAINER – MASTER COACH
Chứng chỉ Nói trước công chúng đẳng cấp Quốc tế bởi Crag Valentine 1999 (World Champion of Public Speaking)
Nhà đào tạo NLP được cấp chứng chỉ bởi Hiệp hội NLP Hoa Kỳ
Nhà huấn luyện phát triển bản thân đỉnh cao cấp Master của Hiệp hội NLP Hoa Kỳ
Chứng chỉ nhà đào tạo gây ảnh hưởng trong 5 ngày tại London, U.K 2013
Chứng chỉ đào tạo đẳng cấp Quốc tế của Dale Carnegie Training tại Maryland, U.S.A. 2011 và các chứng chỉ đào tạo khác tại Hoa Kỳ
Thạc sỹ thiết kế sân khấu tại Đại học Brooklyn, Hoa Kỳ
Nhà đào tạo về nói trước công chúng, thuyết trình Quốc tế tại Mỹ, Trung Đông, Đông Nam Á và Đài Loan
Ông có kinh nghiệm huấn luyện hàng trăm tổ chức Đa quốc gia, Phi chính phủ, doanh nghiệp và hàng ngàn cá nhân trên thế giới.

NGUYỄN MINH KHIÊM

NLP TRAINER - MASTER COACH
Thạc sĩ (MSc.) ngành Công Nghệ Sinh Học
Giảng viên đại học trường ĐH Tôn Đức Thắng
Nghiên cứu viên tại Viện Hàn Lâm Khoa Học Công Nghệ Academia Sinica, Ðài Loan.
Cố vấn kỹ thuật cho Rivendell Biotech Ltd. NLP Trainer – Master Coach – NLP Timeline Therapist được chứng nhận bởi ABNLP (American Board of Neuro Linguistics Programming, USA).
Hypnotherapist được chứng nhận bởi ABH (American Board of Hypnotherapy).
Được chứng nhận bởi LFA (Leadership Foundation Academy, USA)
- Training Manager/HR
- Leadership development
- Leadership advance 2.0
Chuyên gia dào tạo NLP cá nhân và doanh nghiệp. NLP Practitioner, NLP Master Practitioner theo chun ABNLP, USA. Chuyên gia huấn luyện cá nhân, tổ chức ứng dụng NLP, ICF, Hypnotherapy, Timeline Therapy
Chuyên gia dào tạo kỹ năng trình bày, MBTI, Coach The Trainer
Từng tham gia giảng dạy tại các tổ chức Đại học Tôn Đức Thắng, Care 1 Clinic, Bach Khoa Education, Bach Khoa Computer, Tue Duc International School, Kien Quoc Décor, BASF, Viettel Group, Viettel Telecom, Học viên Viettel.
Chứng nhận lãnh đạo, quản lý, tổ chức High Quality Program 2017, CCU, Taipei, Taiwan