​​SỰ KIỆN KHÓA HỌC

LÀM CHỦ VẬN MỆNH +

LÀM CHỦ VẬN MỆNH

Chương trình đào tạo 01 ngày giúp bạn thay đổi bản thân, làm chủ vận mệnh & cuộc đời của mình. Nắm trong tay công thức của một cuộc sống hạnh phúc & thịnh vượng.

12H COACHING ĐỘT PHÁ +

12H COACHING ĐỘT PHÁ

Phiên coaching đột phá bản thân hoàn toàn trong 12h cùng chuyên gia - Master Coach của Viện Đào tạo NLP

ĐỘT PHÁ BẢN THÂN BẰNG NLP +

ĐỘT PHÁ BẢN THÂN BẰNG NLP

Chương trình đào tạo giúp bạn đột phá bản thân một cách mạnh mẽ. Bạn sẽ được hiểu về cách vận hành 8 khía cạnh của Bánh xe cuộc đời: Phát triển bản thân – Gia đình –Sức Khỏe - Sự nghiệp – Giải trí – Mối quan hệ - Cống Hiến – Tâm Linh. 

​​CẢM NGHĨ HỌC VIÊN

Anh Đặng Tú: Học viên NLP
Nhà đào tạo Digital Marketing
Chị Hoàng Thị Bích Ngoc: Học viên NLP
Nhà phân phối Bio cosmetic
Anh Nguyễn Thừa Sỹ : Học viên NLP
Giám đốc Marketing Công ty Adam group